iCull

I Danmark er der ca. 3.700 besætninger med malkekvæg. Hvert år bliver 150-200.000 køer taget ud af produktionen, fordi de ikke yder mælk nok i forhold til udgifterne, eller fordi de er syge. 

Udviklingen af et nyt beslutningsstøtteværktøj skal hjælpe landmanden med at tage de rigtige dyr ud af produktionen på det helt rigtige tidspunkt. 

I forskningsprojektet iCull udvikles et IT-værktøj, som kan støtte landmanden, når han skal beslutte, hvilke køer han skal tage ud af produktionen, og hvornår han skal gøre det. 

iCull finansieres af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). 

 

 

KUSund 55x79  VFL 149x16    Dianova 110x27    DTU Compute 170x18jpg    DTU Veterinaerinstituttet A 16